WebMaster - Ivan Dulgerov

flag Eglish language version is here

Domov SM-Diar CD-Tabler Recepty SM-Crypt Download Anketa o programoch
 SM-Ware
     
Čo je nové v programe SM-Diar ?

SM-Diar 2.1
Sm-Diar 2.1 prináša celý rad zmien a zlepšení, z ktorých väčšina bola uskutočnená na základe návrhov užívateľov.
 • popri vyhľadávaní údajov pribudla aj možnosť filtrovania
 • prepojenie s adresárom Windows (Windows address book)
 • možnosť synchronizácie údajov
 • možnosť zálohovania a obnovovania dátových súborov
 • možnosť zmeny zoradenia záznamov podľa potreby užívateľa
 • možnosť poslať E-Mail ( prepojenie s programom Outlook)
 • zjednodušenie práce pri tvorbe zostáv
 • úplne prepracované plánovanie
 • možnosť zobrazovať úlohy po časových úsekoch (deň, týždeň, mesiac)
 • možnosť farebne zvýrazňovať jednotlivé úlohy
 • možnosť zadávať úlohy v časovom rozpätí
 • možnosť editovať či zmazávať viac úloh odrazu
 • možnosť zvoliť si jednotlivo pre každú úlohu či má byť pripomenutá alebo nie
SM-Diar 2.2
 • možnosť zadávať prioritu úlohy
 • možnosť automaticky vytvárať zálohu dát pri spustení
 • opravená chyba pri zálohovaní úloh
 • prehľadnejšie zobrazenie v programe GUARD
SM-Diar 2.3
 • väčšie možnosti pri tlači zostáv
 • oprava drobných nedostatkov
SM-Diar 3.0
 • možnosť používania viacerými uživateľmi, možnosť vytvárať vlastné databázy chránené heslom
 • v module "Adresy" pribudla možnosť vytvoriť užívateľské dátové položky, pričom je
  možné ľubovolne meniť polohu a veľkosť, ako aj dátový typ novej položky
 • prepojenie modulu "Adresy" a "Úlohy"
 • možnosť exportu dátových súborov do formátu *.xml,*.xls,*.dbf
 • možnosť importu dát s formátu *.dbf, pričom dátové štruktúry importovaných
 • tabuliek nemusia byť zhodné s tabuľkami v programe SM-Diar
 • možnosť prepínať užívateľov za behu programu
 • ovládanie šetriča obrazovky a internetového prehliadača priamo s programu SM-Diar
 • tlač zostáv zo všetkých dátových zdrojov v programe SM-Diar
 • opakovaná tlač jedného štítku na celú stránku
 • vylepšené zobrazenie úloh
 • impementácia funkcie "Projekt", "Podprojekt" a "Vykonávatelia" v úlohách
 • možnosť plánovite spúšťať súbory v module "Úlohy"
 • zobrazenie úloh v stromovej štruktúre
 • maximalizované zobrazenie úloh cez celé okno
 • úplne nová funkcia "Detail" zobrazuje podrobnosti o úlohách a výrazne
 • zjednodušuje editáciu v prípade prekrývania úloh
 • nový modul "Odkazy" umožňuje zaznamenať polohu akéhokoľvek súboru,
  alebo internetového odkazu na lokálnom disku, alebo v sieti
 • prepojenie modulu "Odkazy" a "Úlohy"
 • možnosť jednoduchého zaznamenávania odkazov systémom "ťahaj a pusť"
 • nový SM-Diar pracuje s iným dátovým formátom, pre užívateľov staršej verzie je vytvorená
  funkcia konverzie dátových súborov
SM-Diar 3.1
 • možnosť telefonovať (využíva sa MAPI rozhranie Windows)
 • úplná podpora anglického jazyka
 • väčšia bezpečnosť pri ukladaní dát
SM-Diar 3.2
 • pridaný track bar v module "Zostavy"
 • opravené vyhľadávanie v module "Zostavy"
 • možnosť ukladať akýkoľvek typ zostavy (aj obálky)
 • podpora rozširujúcich plug-ins modulov
SM-Diar 3.3
 • možnosť práce v sieti (LAN, peer to peer)
 • možnosť pracovať v sieti bez zapnutého servera v tkzv. "Odpojenom móde"
 • sprievodca nastavením siete
 • nový nástrojový pruh "ala Outlook"
 • sprievodca tlačou
 • úprava vnútornej štruktúry modulu "Zostavy" (pre potreby budúceho rozšírenia)
 • možnosť rozdeľovať adresy do podskupín
 • oprava chyby v module úlohy
 • rozšírenie filtra v module "Úlohy" o položky "Splnené" a "Nesplnené"
 • možnosť zoradiť úlohy vzostupne a zostupne
 • nová funkcia "Klonovanie úloh", pre opakované zadávanie toho istého textu
SM-Diar 3.4
 • doplnená funkcia automatického kompletovania adresy
 • možnosť rozlišovať veľké a malé písmená pri filtrovaní
 • opravená drobná nepresnosť pri zobrazovaní úloh
 • desingová úprava tlačidiel
 • použitie šablón pri tlači štítkov

SM-Diar 3.5
 • doplnená položka IBAN
 • vylepšené filtrovanie adries
 • drobná bezpečnostná poistka pri zálohovaní
 • v module "Guard" vylepšené ovládanie s možnosťou platby cez e-banking
 • evidovanie a pripomínanie faktúr
 • evidovanie a pripomínanie pravidelných platied SR a ČR

SM-Diar 3.6
 • úprava aktualizácie pravidelných platieb SR a ČR
 • vylepšenie modulu Guard
 • možnosť zadávať v module odkazov užívateľské typy súborov
 • dátové prepojenie modulov Adresy-Zostavy
 • editovanie a mazanie typov súborov v module "Odkazy"
     

All rights reserved © Ivan Dulgerov J. Straku 12 969 00 B. Štiavnica Slovak Republic