WebMaster - Ivan Dulgerov

union jack Eglish language version is here

Domov SM-Diar CD-Tabler Recepty SM-Crypt Download Anketa o programoch
 SM-Ware
Registrácia CD-Tabler 1.1

Tento program je shareware, môžete ho bezplatne používať po dobu jedného mesiaca odo dňa inštalácie, potom ho musíte prestať používať.Ak si ho chcete ponechať natrvalo musíte si ho objednať (zaregistrovať).

Cena registrácie je: 200,-sk - 6,64€ za jeden kus
Konverzný kurz : 1€ = 30,1260


Pri registrácii postupujte nasledovne :
    1. Vyplňte nasledujúci formulár.
E-mail
Meno a priezvisko
Počet kusov
Telefónne číslo, alebo IČO

    2. Po vyplenení kliknite na tlačidlo "Odoslať".
    3. Po odoslaní pošlite prosím registračný poplatok za program CD-Tabler bankovým
      prevodom, alebo poštovou poukážkou na :

    - názov banky            : VÚB, a.s. (pri platbe zo zahraničia, použite
                                      swiftovú skratku : SUBASKBX

    - názov účtu               : Ivan Dulgerov
    - číslo účtu                 : 1967619051
    - kód banky                : 0200
    - konštantný symbol     : 0008
    - variabilný symbol        : sem vpíšte vaše telefónne alebo rodné číslo, prípadne vaše IČO
                                       bez lomítok a medzier Pozn.: tento údaj je dôležitý, slúži na identifikáciu
                                       vašej platby
    -suma                        : sem vpíšte sumu za registráciu podľa cenníka
Upozornenie :
V prípade, že posielate peniaze poštou, použite prosím pri vypisovaní poštovej poukážky vždy úplný názov účtu aj s adresou. Adresu nájdete v pomocníkovi programu CD-Tabler V prípade, že posielate peniaze bankovým prevodom priamo z vašej banky, či cez počítač (e-banking), stačí použiť skrátený názov účtu "Ivan Dulgerov".

Okamžite po obdržaní finančných prostriedkov vám pošlem elektronickou poštou váš kľúč k programu CD-Tabler.


All rights reserved © Ivan Dulgerov J. Straku 12 969 00 B. Štiavnica Slovak Republic